अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया वेळापत्रक जाहीर

अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया वेळापत्रक जाहीर
नाशिक ; दहावीच्या निकालाचे वेध लागलेलं असतानाच शिक्षण विभागाने अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे.

असे आहे वेळापत्रक:

One thought on “अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया वेळापत्रक जाहीर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *